DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Urząd Pracy Białobrzegi od 7 sierpnia 2017 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dotacji na otworzenie własnej firmy w ramach środków które pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II).  W ramach planowanego naboru planowane jest przyznanie 9 dotacji na otwarcie własnej firmy przez osoby bezrobotne.

Urząd Pracy Białobrzegi określił następujące zasady naboru wniosków

O przyznanie środków ubiegać się mogą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), w szczególności:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,- osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w bazie Urzędu Pracy Białobrzegi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie średnie lub niższe),
  • oraz osoby, które nie korzystały z przedmiotowej formy wsparcia i nie uczestniczyły dotychczas w w/w projekcie.

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania otwarcia działalności gospodarczej w tym projekcie wynosi 24 000 zł. Zachęcamy do odpowiedniego przygotowania wniosku oraz jego złożenie w pierwszych dniach przyjmowania przez Urząd Pracy Białobrzegi wniosków.

 

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!