DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Przy staraniu się o dotację na założenie firmy przez osoby bezrobotne i wypełnianie związanego z tym wniosku o dotację, konieczne jest wybranie jednej z dostępnych form zabezpieczenia dotacji dla bezrobotnych.

Formy zabezpieczenia dotacji na otwarcie firmy z Urzędu Pracy

Wnioskodawca obowiązany jest złożyć zabezpieczenie na wypadek niedokonania zwrotu otrzymanych środków w jednej z następujących form:

  1. Poręczenia cywilnego
  2. Weksla z poręczeniem wekslowym (aval),
  3. Gwarancji bankowej,
  4. Zastawu na prawach lub rzeczach,
  5. Blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  6. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Z naszych doświadczeń wynika, iż Urzędy Pracy preferują przede wszystkim blokadę środków zgromadzonych na rachunku bankowym i za to przy ocenie wniosku przyznają największą liczbę punktów. Na drugim miejscu jest poręczenie, które również uzyskuje wysoką wartość punktową przy ocenie, choć nie tak wysoką jak blokada na rachunku bankowym.  Inne formy zabezpieczenia otrzymują minimalną wartość punktowa przy ocenie, a w niektórych Urzędach Pracy nawet nie są przyznawane żadne punkty za inną niż dwie wcześniej wymienione formy zabezpieczenia.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!