DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Przy uzupełnianiu wniosku o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przy wykorzystaniu dotacji z Urzędu Pracy konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat tego na co nie można przeznaczyć środków z dotacji, aby można było wpisać przedmioty i usługi, które znajdą uznanie w oczach komisji oceniającej wnioski o przyznanie środków na dotację.

Środki przyznane w ramach dofinansowania otwarcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy nie mogą być przeznaczone na:

1) udziały i akcje w spółkach osobowych i handlowych,

2) zakup nieruchomości,

3) zakup broni bez względu na rodzaj działalności gospodarczej,

4) zakup pojazdów, za wyjątkiem maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników,

5) zakup narzędzi i maszyn wykorzystywanych do remontu pomieszczenia, w którym docelowo będzie prowadzona działalność gospodarcza,

6) remont oraz modernizację środków transportu, maszyn i urządzeń,

7) remont oraz modernizację lokalu mieszkalnego,

8) remont oraz modernizację domu mieszkalnego jednorodzinnego, w którym nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej,

9) opłaty administracyjne, skarbowe, bankowe oraz opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, licencji i koncesji,

10) finansowanie szkoleń,

11) finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych,

12) koszty reklamy w mediach,

13) bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. koszty najmu lokalu, składki ZUS, podatki,

14) przejęcie części lub całości działalności gospodarczej prowadzonej przez inny podmiot gospodarczy, w tym działalności prowadzonej przez osoby bliskie w stosunku do bezrobotnego (współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo). Przez przejęcie działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi sprzedaż środków trwałych i obrotowych przez podmiot, o którym mowa wyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest sprzedaż przez osobę bliską wnioskodawcy części lub całości majątku działalności gospodarczej, pod warunkiem, że sprzedający nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dokonanie zakupu.

15) zakup sprzętu na podstawie umowy kupna-sprzedaży, jeżeli:

  • jego wartość nie przekracza 3.500,00 złotych,
  • w okresie ostatnich siedmiu lat został zakupiony ze środków publicznych (krajowych lub wspólnotowych),
  • pochodzi od członków rodziny, tj. współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa oraz powinowatych w linii bocznej,

16) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,

17) zakup telefonu komórkowego,

18) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy.

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na temat skutecznego pozyskiwania dotacji na otwarcie firmy to zachęcamy do zapoznania się z naszym kursem internetowym w ramach którego dokładnie wyjaśniamy, jak pozyskać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Możesz również skorzystać z jednego z naszych gotowych wniosków dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!