DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

W dniach od 7.08 do 11.08 Urząd Pracy Garwolin będzie prowadził dwa nabory wniosków o przyznanie dotacji dla osób bezrobotnych.

Nabór wniosków o środki z RPO na otworzenie własnej firmy

Pierwszy będzie finansowy ze środków w ramach w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 1.3/

Planowane jest przyznanie maksymalnie 9 dotacji w kwocie 23 000 zł dla osób z poniższych grup docelowych:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby niepełnosprawne powyżej 30 lat

Osoby ubiegające się o bezzwrotną dotację muszą posiadać status osoby bezrobotnej o profilu pomocy II, a w uzasadnionych przypadkach status osoby bezrobotnej o profilu pomocy I. Przed złożeniem wniosku należy u doradcy klienta w PUP dokonać weryfikacji profilu.

Urząd Pracy Garwolin przyjął, iż w przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej nie decyduje dzień złożenia wniosku podczas naboru, ale uzyskanie minimalnej liczby punktów oceny merytorycznej wniosku, a w przypadku spełnienia tego warunku przez wielu wnioskodawców w danej grupie, będzie decydowała najwyższa liczba uzyskanych punktów. Osoba ubiegająca się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być zdolna do podpisania umowy na jej rozpoczęcie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Nabór wniosków o środki z Funduszu Pracy na otworzenie własnej firmy

W ramach drugiego naboru planowane jest przyznanie 14 dotacji w maksymalnej kwocie 23 000 zł. Dotacje zostaną przyznane osobom, które złożą odpowiednio przygotowany wniosek, mają powyżej 30 lat i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy Garwolin przynajmniej 2 miesiące.

Zachęcamy do starania się o dotacje na otworzenie własnej działalności oraz zwracamy uwagę, iż kluczowe w przyznaniu dotacji będzie odpowiednie wypełnienie udostępnionego przez Urząd Pracy Garwolin wniosku, dlatego należy dokładnie się z nim zapoznać, oraz nie popełnić żadnego błędu przy jego wypełnianiu, jednocześnie w sugestywny sposób opisać planowaną działalność, aby znalazła ona uznanie w oczach komisji oceniającej wnioski.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!