DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Urząd Pracy Lubaczów od 19 maja 2017 roku do 26 maja 2017 roku w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie otworzenia działalności gospodarczej, przez osoby bezrobotnej.

Kwota jaka została przeznaczana na to działanie w sumie to 360 000 zł, przy zakładanym przeciętnym wynagrodzeniu na poziomie 20 000 zł. Urząd Pracy Lubaczów przewiduje, iż przyzna około 18 dotacji na tworzenie firmy.

Urząd Pracy Lubaczów przyjął następujące wymagania w zakresie możliwości starania się o dotacje dla bezrobotnych:

  1. Osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w wieku 18 – 29 lat (osoby, które wg daty urodzenia nie ukończyły 30 roku życia),
  2. Planujące podjąć działalność gospodarczą z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w powiecie lubaczowskim
  3. Kwalifikujące się do kategorii NEET tj.:
  • nie pracują,
  • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, ani nie brali też udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III)”

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne do 25 roku życia, które posiadają status osoby bezrobotnej powyżej 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażą chęć udziału w projekcie.

Warunkiem dopuszczenia wniosku o dofinansowanie do naboru jest posiadanie przez bezrobotnego na dzień złożenia wniosku ustalonego I albo II profilu pomocy oraz na dzień złożenia wniosku, dofinansowanie zostało przewidziane w indywidualnym planie działania (IPD). W przypadku I profilu pomocy dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zachęcamy do starania się o dotacje oraz do pozyskania środków na otworzenie własnej firmy. Dla osób, które chciałby dowiedzieć się jak należy działać, aby pozyskać dotację na otworzenie firmy, przygotowaliśmy Kurs Internetowy: Dotacja z Urzędu Pracy na Otworzenie Firmy bez Tajemnic!

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!